zaterdag 12 juni 2010

Grootmoeders papiertips

Als tegenhanger van alle technologie, internet, Facebook, blog(...), heb ik de laatste tijd steeds meer belangstelling voor natuurlijke en handgemaakte producten en voor eenvoudige , vaak vergeten oplossingen voor allerhande praktische, al dan niet huishoudelijke problemen. Ik smul van tv-programma’s als “How to grow your own drugs” en “Victorian farm” (allebei BBC) en heb zelfs de bijbehorende boeken besteld. Ik zou graag m’n eigen kippetjes hebben maar als ik voor een nieuwe woning de keuze zou krijgen tussen een boerderijtje en een winkel dan zou ik toch (eerst) voor m’n werk kiezen. Misschien toch iets meer voor de pensioenleeftijd? Niet voor niets haken de meeste volkstuinders die nog werken af op het intensief verbouwen van groenten. Het kost gewoon veel tijd!

Zelf heb ik nog wel wat vaste planten als rabarber en artisjok en wat fruit (heerlijke frambozen!) maar veel verder reikt “The Good Life” niet. Voor wie ook ergens leeft tussen nostalgisch en modern heb ik wat niet te ingewikkelde en bruikbare tips verzameld met betrekking tot papier.


Bloeiende rabarber


Te beginnen met een waarschijnlijk overbekende tip: natte schoenen laten drogen met proppen krantenpapier er in (niet bij de kachel!).Om vingerafdrukken of ander vuil te verwijderen van papier: zachtjes wrijven met een bolletje van een stukje brood.

Van schimmelige boeken kun je de bladzijden bestrooien met maïsmeel. Een paar uur open laten liggen en dan voorzichtig afborstelen. (ook geschikt om vloerbedekking mee op te frissen!)

Te weinig bergruimte in huis? Investeer (!) in mooie dozen!!!
Daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens ☺

Deze nieuwe sieraden-reis-doosjes heb ik gemaakt van restjes karton en papier.

Er zijn allerlei producten van gerecycled papier verkrijgbaar, behalve notieblokken en enveloppen, zoals deze schalen van Fair Trade Original (o.a. Wereldwinkel). Zelf verkoop ik tasjes van krantenpapier uit India en etiketten van gerecycled papier (voor de zelfgemaakte jam ;-).

In het Victoriaanse tijdperk (en vast ook in Nederland in die tijd) werd papierafval gebruikt om het vuur mee aan te steken, of, als het schoon genoeg was, aan een touw geregen en als toiletpapier gebruikt.

Papier waar niets meer mee te doen is kan ook op de composthoop.

Bronnen:
“Tips en trucs uit grootmoeders tijd”, N. Priou
“Victorian Farm”, Alex Langlands, Peter Ginn & Ruth Goodman

Veel papierplezier! JanineGrandmothers paper tricks

Probably as a reaction to all the new technology, internet, Facebook, blog (!) I am more and more interested in nature, natural and handmade products, and simple but often forgotten solutions to everyday problems. I very much enjoy television programs like “How to grow your own drugs” and “Victorian farm” (both BBC) and even ordered the books that go with it. I would love to have my own chickens but if I, for my new home, could choose between a small farmhouse and a shop I would probably choose for my work (for now). Maybe it’s better suited for pensioners? All the people at my allotment who still work find growing vegetables to labor intensive. It does take a lot of time! At the moment I mainly grow some perennials like rhubarb and artichokes and some fruit (lovely strawberries!) but that is as far as “The good life” goes for me. For everyone who lives between nostalgic and modern times like me I have collected some simple and useful tips regarding paper.

Firstly, a well known tip to use newspaper to dry your wet shoes (not in front of the radiator!). To remove fingerprints or other stains from paper: gently rub with a little ball made of a piece of bread. You can cover the pages of a moldy book with cornflower. Leave open for a few hours and brush of carefully. (also suitable for cleaning carpet!). Not enough storage space? Invest in beautiful boxes!!! I couldn’t agree more ☺ These jewelry-travel-boxes are made from left over cardboard and paper. There are all kinds of products made of recycled paper, apart from notebooks and envelopes, like these paper bowls from the Fair Trade Store. I myself sell gift bags made from Indian newspapers and labels from recycled paper (for your homemade jam ;-). The Victorians (and probably also the Dutch in the same era) used waste paper to light fires, or, if clean enough, threaded onto a string as toilet paper. Paper you can not use for anything else can be put on the compost heap.

Sources: “Trucs et Astuces de nos Grands-Mères”, N. Priou (available in Dutch but apparently not in English) and “Victorian Farm”, Alex Langlands, Peter Ginn & Ruth Goodman

Have fun! Janine

Geen opmerkingen:

Een reactie posten