vrijdag 28 maart 2014

Papier in Venetië - 4 "Non vedo l'ora"

klok van het Arsenaal, Castello
  Non vedo l'ora
  of wel 
  ik kan niet wachten! ;-)
Dat is wel mijn thema voor de komende weken, hoewel ik de voorbereidingen ook erg leuk vind. En behalve het zoeken naar interessante adressen hoort daar ook Italiaans leren bij. Ik was al een paar jaar bezig met vriendinnen, maar dat was té gezellig. Toen we het maar even lieten rusten kreeg ik de tip om Duolingo te proberen. Geweldig! Dat werkt als een trein, vooral als je van spelletjes houdt zoals ik. :-) Het is een website en een app, dus als ik in Venetië ben kan ik op mijn telefoon gewoon door gaan met oefenen. Duolingo werkt vanuit het Engels en je kunt er naast Italiaans bijvoorbeeld ook Frans of Portugees leren.

Om ook een beetje vakjargon te leren ben ik daarnaast op zoek naar papier gerelateerde woorden, zodat ik in ieder geval de basis kan begrijpen. 

Mijn (voorlopige) lijst:
carta               papier
marmorizzata   gemarmerd
cartone           karton
scatola            doos
fatto a mano  handgemaakt
artigianalmente  "
colla                lijm
legatoria         boekbinderij
legatura           binding
pelle                leer
stampa            prent
stamperia         drukkerij
corso               cursus
studio              atelier
mostra             tentoonstelling
(wordt vervolgd)


Non vedo l'ora, or "I can't wait!" ;-)
This is my theme for the coming weeks, although preparations are fun as well. And besides looking for interesting addresses this also includes learning Italian. I had already been trying to learn with a couple of friends, but it was just to cosy. When we decided to let it rest for a while I was suggested to try Duolingo. And it is great! It works very well, especially when you like playing games like me. :-) It is a website as well as an app so when I am in Venice I can keep practicing on my phone. Duolingo is in English and apart from Italian you can learn for example French or Portuguese.

To learn some professional jargon as well I am looking for paper related words, so I can understand the basics.

My list so far:
carta                 paper
marmorizzata     marbled
cartone             cartboard
scatola              box
fatto a mano      handmade
artigianalmente   "
colla                  glue
legatoria            bindery
legatura             binding
pelle                  leather
stampa              print
stamperia           printstudio
corso                 course
studio                studio
mostra               exhibition
(to be continued)

vrijdag 21 maart 2014

Papier in Venetië - 3

Eén papieradres heb ik al, van een dame bij wie ik in oktober ben geweest. Rosanna Corrò is een boekbindster en maakster van papiermarmers. Ze heeft een winkeltje in de wijk San Polo (Calle dei Cristi 1731) waar ze haar producten verkoopt. Haar technisch perfecte marmers verkoopt ze als vellen, maar gebruikt ze ook om haar handgebonden boekjes en haar doosjes mee te bekleden. Ook maakt ze er sieraden en tassen mee.

Papier marmeren is een vak apart. De techniek is niet heel ingewikkeld en het is erg leuk om het eens uit te proberen en er mee te spelen. Maar als je de techniek wilt beheersen en bijvoorbeeld een bepaald patroon wilt kunnen reproduceren kost dat heel veel oefening. Rosanna kan dat! In Nederland zijn dat bijvoorbeeld Karli Frigge en de inmiddels overleden Eva Clifford Kock van Breugel, wiens marmers zeer gewaardeerd worden door boekbinders. 


Rosanna noemt haar marmers "esplosioni multicolori" (veelkleurige explosies) en maakt onderscheid tussen traditionele en moderne marmers. De traditionele marmers zijn niet gekamd* maar zien er uit alsof het stukken geaderd steen zijn (afgezien van de kleuren). De moderne marmers hebben grote vormen die er uit zien als plakken agaat met meerdere ringen in verschillen kleuren. Zelf ben ik vooral fan van de laatste categorie (zie ook de foto bij het 1e deel van Papier in Venetië). Zij geeft helaas (nog) geen workshops, dus daarvoor moet ik verder zoeken... 
(wordt vervolgd)

Het werk van Rosanna is te bewonderen op www.cartevenezia.it en te koop via www.cartevenezia.com en www.etsy.com/nl/shop/cartevenezia. Haar winkel wordt genoemd in verschillende reisgidsen waaronder de Lonely Planet Guide.


 * Veel traditionele marmers worden gekamd. Hierbij wordt met een kam door de verf getrokken om een regelmatig patroon te maken.


Modern handmarmer van Rosanna Corrò


Paper in Venice - 3

I already have one address, from a lady I visited in October. Rosanna Corrò is a bookbinder and maker of paper marbles. She has a shop in the San Polo district (Calle dei Cristi 1731) where she sells here products. She sells her perfect marbles in sheets, but also uses them to cover her hand bound books and boxes, as well as jewelry and bags. 

Paper marbling is a specialists craft. The technique is not very complicated and a lot of fun to try for yourself and play around. But if you want to master the technique and be able to reproduce a pattern it takes a lot of practice. Rosanna can! In Holland it is Karli Frigge and the now deceased Eva Clifford Kock van Breugel, whose marbles are very much appreciated by bookbinders.


Rosanna calls her marbles "esplosioni multicolori" (multicolored explosions) and distinguishes traditional and modern marbles. The traditional marbles have not been combed* but look like veined stone (apart from the colors). The modern marbles have big shapes that look like slices of agate with multiple rings in different colors. I myself am particularly taken by the latter (see also the picture with the first part of Paper in Venice). Unfortunately she does not give workshops (so far), so I will have to keep looking... 
(to be continued)


Rosanna's work can be admired on www.cartevenezia.it and is for sale on www.cartevenezia.com and www.etsy.com/nl/shop/cartevenezia. Her shop is mentioned in several travelers guides like the Lonely Planet Guide.


* A lot of traditional marbles are "combed", where a comb is being pulled through the paint to achieve a regular pattern.

zaterdag 15 maart 2014

Papier in Venetië - 2

Toch maar ingeschreven op www.huizenruil.com (of www.homeexchange.com), een site die eigenlijk meer voor vakanties bedoeld is, maar waar ook ruilen voor een wat langere periode geregeld worden. Ondertussen had ik via via contact met een Venetiaanse filmmaker die wel een tijd in Amsterdam wil verblijven omdat hij hier veel vrienden heeft en met een kunstenares uit Haarlem die een appartement in de buurt van de Biënnale heeft omdat ze daar ooit een project heeft gedaan. De filmmaker blijkt de komende maanden vast te zitten aan werk en het appartement kan ik in januari huren. Allebei hou ik in de pijplijn maar zo lang kan ik niet wachten... ;-)

Na alle huizenruil-advertenties in Venetië nog eens uitgeplozen te hebben en heel veel mailtjes heb ik beet! Een appartement voor 2 weken in de wijk Castello van een aardige Venetiaanse dame die tegenwoordig zelf in Milaan woont. En dat ook nog in mei; vast de allermooiste tijd om daar te zijn! Hoera!!! Na nog een poging om er een ander adres en wat meer tijd bij te sprokkelen heb ik toch maar een week in een hostel geboekt. In totaal 3 weken dus; niet helemaal een maand zoals ik gehoopt had, maar een mooi begin. En ik heb zo'n vermoeden dat het voor herhaling vatbaar zal zijn...

Nu wordt het tijd om concrete afspraken te gaan maken voor atelierbezoeken en misschien een workshop. En zo veel mogelijk adressen zoeken die voor een papier- en kunstliefhebber interessant kunnen zijn. Tips zijn welkom.
De voorpret is begonnen!
(wordt vervolgd)

"mijn" uitzicht in Castello
I registered with www.homeexchange anyway, a site that is really meant for holidays, but where you can also arrange a swap for a longer period. Meanwhile I came in contact with a Venetian filmmaker who wanted to spend some time in Amsterdam because he has many friends here and an artist from Haarlem with an apartment near the Biennale area because she did a project there once. The filmmaker appears to be stuck with work for the coming months and the apartment is available in January 2015. I will keep both in mind but I can not wait that long... ;-)

After having sifted through all the Venetian adds again and a lot of emails I finally got lucky!  An apartment in the Castello district from a nice Venetian lady who is now living in Milan. And in May even; probably the best time to be there! Hurray!!! After another attempt to add an address and some more time I booked an extra week in a hostel. So three weeks in total; not quite the month I had hoped for but a good start. And I have the feeling that I will want to come again...


So now it is time to arrange studio visits and maybe a workshop. And to find as many addresses that are interesting for a paper and art lover. Any tips are welcome!

The fun has started!
(to be continued)

vrijdag 14 maart 2014

Papier in Venetië

Vorig jaar oktober was ik voor het eerst in Venetië, voor 5 dagen. En het was liefde op het 1e gezicht! :-) Wat een bijzondere stad, zo sfeervol, zo magisch! Of, zoals Byron schreef "Venice pleases me as much as I expected, and I expected much."(1816) Ook op papiergebied is er het nodige te beleven. Daarom heb ik het plan opgevat om er in 2014 een maand door te brengen en me onder te dompelen in alles wat Venetië te bieden heeft. Om dat met een beperkt budget te kunnen realiseren dacht ik aan een tijdelijke woningruil. Ik heb zelf een fijne woning mét atelier in Amsterdam en er zijn vast wel kunstenaars die daar 'n tijdje willen verblijven. Van een bekende kreeg een tip: de website www.transartists.org, een Nederlandse site voor kunstenaars die voor een periode naar het buitenland willen. In november heb ik daar een advertentie op geplaatst, mooi vertaald in het Engels door mijn zus en daarna ook in het Italiaans door een vriendin. Tot nu toe heb ik alleen een reactie uit Californië. Het ziet er geweldig uit maar dat is niet wat ik (nu) zoek... (wordt vervolgd)
Papier en kralen uit Venetië (okt. '13)

Last year October I was in Venice for the first time in my live, for 5 days. And it was love at first sight! :-) What a remarkable city, so atmospheric, so magical! Or, as Byron wrote "Venice pleases me as much as I expected, and I expected much."(1816) Also in the field of paper there is much to experience. Therefor I have taken up the plan to spend a whole month in 2014 to immerse myself in everything Venice has to offer. To realize this with a limited budget I thought of a temporary home exchange. I have a lovely apartment with studio in Amsterdam and I'm sure there are artists who would like to spend some time here. From an acquaintance I got a tip: www.transartists.org, a Dutch site for artists who want to spend some time abroad. I placed an add in November, beautifully translated in English by my sister and later also in Italian by a friend. Until now I only received a reaction from California. It looks amazing but it is not what I am looking for (at the moment)... 
(to be continued)