zondag 8 februari 2015

Papier in Venetië - Carnaval

Behalve de maskers van papier-maché blijkt er nog een ander belangrijk papieren onderdeel te zijn bij de viering van carnaval in Venetië: confetti! Toen ik in januari door de stad liep zag ik op allerlei plekken - vooral bruggetjes en trappen - wat confetti liggen. Het intrigeerde me en een paar plekken heb ik gefotografeerd.
Ik dacht dat het restanten waren van trouwerijen; misschien dat het in de relatieve rust van januari makkelijker is om ongehinderd fotoreportages te maken? Maar ik vond het ook vreemd; waarschijnlijk zullen de meeste trouwpartijen toch in het voorjaar met (hopelijk) lekker weer plaats vinden...
In een blog van een Amerikaanse die in Venetië woont vond ik het antwoord! Het zijn de eerste tekenen van de aankomende carnaval dat dit jaar op 31 januari begon. In de winkels is het dan al volop te koop en vooral kinderen beginnen vast met het vrolijk rond te strooien. Op een gegeven moment ben ik inderdaad een jongetje met z'n nonno tegen gekomen die andere kinderen en de wagentjes van de draaimolen bestookten met een grote zak confetti. :-)
Opa en kleinzoon met een zak confetti (en speelgoedgeweren...)

In het blog van dezelfde dame (the Venice Experience) las ik ook dat de traditie begonnen is met het strooien van gesuikerde korianderzaadjes, de coriandoli, zoals confetti in het Italiaans nu nog genoemd wordt. Wat zij confetti noemen daarentegen, zijn gesuikerde amandelen, die ook met carnaval gebruikt werden maar nu vooral bij trouwerijen, dopen en diploma uitreikingen.

Volgende keer weer het "serieuze" werk met prachtige handmarmers. :-) Veel papier plezier!


Apart from the papier-maché masks there appears to be another important paper part in the celebration of carnival in Venice: confetti! When I was walking though the city in january I saw confetti in all kinds of places, especially on bridges and stairs. It intrigued me and I even took some photographs.
I thought they were remains of wedding parties; maybe it's easier to do an unhindered photo shoot in the relative peace of january? But I also found that somewhat odd; surely most weddings will take place in spring with (hopefully) nice weather...
In the blog of an American lady living in Venice I found the answer! They are the first signs of the coming carnival that started this year at January 31st. In the shops it is already for sale in abundance and children will cheerfully start trowing it around. At some point I did indeed meet a little boy with his nonno who were bombarding other children and the merry-go-round with a big bag of confetti. :-)
In the same blog (the Venice Experience) I also read that the tradition began with the scattering of sugared coriander seeds, the coriandoli, as confetti is still called in Italian. What they call confetti are sugared almonds which were also used at carnival, but now mainly at weddings, baptisms and graduations.

Next time a more "serious" post about beautiful hand marbled papers. :-) Have fun!