zaterdag 20 april 2019

Papier in Venetië 15 - Voorbereidingen 2019

Hét Venetië-gevoel:

"Je staat stil, en wat je hoort zijn voetstappen, het vergeten geluid dat hoort bij een tijd zonder auto’s, dat hier al die eeuwen ononderbroken geklonken heeft. Schuifelende, driftige, haastige, trage, slenterende stappen, een orkest met instrumenten van leer, rubber, hout, sandalen, hoge hakken, laarzen, sneakers, maar altijd de menselijke maat, aanzwellend in de uren van het licht, dan, als het donker wordt geleidelijk afnemend tot je alleen nog maar soli hoort, en ten slotte de eenzame aria van je eigen voeten weerkaatsend in de donkere smalle steeg, op de marmeren trappen, en dan alleen nog maar stilte, tot de stad voor de laatste keer iets wil zeggen: dat het ook in fabels middernacht wordt.’

Prachtig! Dit boek heb ik nodig en gaat mee in de koffer.
Al voor dat ik het gelezen heb durf ik het aan te raden, afgaand op de recensies, dit fragment en hoe het uitgegeven is. Met mooie foto's maar/en niet "glossy". Heel fijn!


zaterdag 28 maart 2015

Papier in Venetië 14 - handmarmers

Mijn favoriete adres voor handmarmers blijft toch het winkeltje van Rosanna Corrò, Carte Venezia (San Polo, Calle dei Cristi 1731, zie afl 3). In januari was ze alleen in de weekeinden open en kon ze door de week nieuwe marmers maken. Speciaal op mijn verzoek heeft ze een zwart-wit marmer gemaakt, omdat ik bezig was met doosjes voor Gek op Zwart/Wit (vanaf 30 maart voorlopig alleen nog een webwinkel!). 
R het marmer van Rosanna, 2 x L van Stefano en Paolo (zie onder)
en kralen uit Murano
Overigens heb ik de bijna-naamgenoot Cartavenezia nog steeds niet gevonden (zie afl. 5). Ze zitten in ieder geval niet (meer) in de Calle Lunga, Santa Croce. Op het eerder vermeldde adres zit nu een chinees winkeltje met goedkope souvenirs, zoals helaas op steeds meer plekken in Venetië. In de Calle Lunga zit wel Paper Owl: een aardig meisje met dito winkeltje maar de marmers zijn niet zo bijzonder. 


Volgens Rosanna veranderd het publiek in Venetië ook: minder kunstliefhebbers, meer "gewone" toeristen, waaronder heel veel Chinezen. Dus kunst- en papierliefhebbers - er zit niets anders op - op naar Venetië! ;-) En als je dan toch gaat plannen is januari wel een bijzondere maand om daar te zijn. Veel minder toeristen natuurlijk, maar des te meer inwoners. Overal wordt gewerkt, gebouwd, gerestaureerd. 
Aanbrengen van nieuwe belettering
Het nadeel is dat niet alles open is. Zo was eerst een van mijn favoriete cafeetjes aan het Canal Grande dicht. Toen de dame van het tentje om de hoek me ook nog afsnauwde had ik niet zo'n leuke eerste dag. Hoewel je je in Venetië volgens mij nooit lang vervelend kunt voelen. Mijn favoriete terras voor een Spritz - Paradiso bij de halte Giardini - was ook dicht maar daar was het toch nog niet echt weer voor. Even een welgemeend advies: thermisch ondergoed is geen luxe in januari! Niet vanwege de vries- maar vanwege waterkou.Marbled Paper & Leather
van Stefano Casati en Paolo Scalabrin
In een van de laatste dagen heb ik nog een nieuw adresje ontdekt aan de Fondamente San Lorenzo (Castello, vlakbij de Questura). Het winkeltje kende ik van een vorige keer; toen was het al leuk maar toch vrij standaard. Nu bleek het overgenomen te zijn door 2 heren (Stefano Casati en Paolo Scalabrin) die hun eigen marmers maken en weer in een andere stijl dan die van Rosanna. (zie 1e foto) Behalve papier marmeren ze ook leer voor prachtige notitieboekjes! In het voorjaar zouden ze online gaan maar ik heb hun website nog niet gevonden. Voor een volgende keer. :-)

Veel papier plezier!


My favorite place for hand marbles is still Rosanna Corrò's shop, Carte Venezia (San Polo, Calle dei Cristi 1731, see part 3). In january she only opened at the weekends so she could make new marbles during the week. By my request she made some black and white ones because I was making boxes for Gek op Zwart/Wit (meaning "Mad for Black and White", from March 30 only a webshop). Besides, I never found the other shop called Cartavenezia (see part 5). In any case they're not in Calle Lunga anymore. At this address in Santa Croce there is now a shop with cheap Chinese souvenirs, alas like so many other places in Venice nowadays. There is however the Paper Owl: a nice girl with ditto shop but the marbles are not that special. 
According to Rosanna the public is changing as well: less art lovers and more "ordinary" tourists. So paper and art lovers, if nowhere else, go to Venice! ;-) And if you are planning a trip then january is a very special time to be there. A lot less tourists of course but all the more locals. Everywhere there is work being done, building, restoring. The disadvantage is that not everything is open, like my favorite coffee shop at the Canal Grande. And when the lady from another cafe around the corner snapped at me she ruined my first day. But in Venice you can never feel blue for very long in my experience. My favorite place for a Spritz - Paradiso at the Giardini stop - was also closed but it wasn't really warm enough anyway. Just a friendly warning: thermal underwear is no luxury in january! Not because of frost but because of the omnipresent cold water. 
In one of the last days I was there I discovered a new address at the Fondamente San Lorenzo (Castello, near the Questura). I knew the shop from a previous visit when it was nice but fairly standard. Now it appeared to be taken over by 2 men (Stefano Casati en Paolo Scalabrin) who make their own marbles and do so in a different style from Rosanna's (see the first photo) And apart from paper they also marble leather for beautiful notebooks! They were going to go online this spring but I have not found their website yet. For a next time :-)
Have fun!
zondag 8 februari 2015

Papier in Venetië - Carnaval

Behalve de maskers van papier-maché blijkt er nog een ander belangrijk papieren onderdeel te zijn bij de viering van carnaval in Venetië: confetti! Toen ik in januari door de stad liep zag ik op allerlei plekken - vooral bruggetjes en trappen - wat confetti liggen. Het intrigeerde me en een paar plekken heb ik gefotografeerd.
Ik dacht dat het restanten waren van trouwerijen; misschien dat het in de relatieve rust van januari makkelijker is om ongehinderd fotoreportages te maken? Maar ik vond het ook vreemd; waarschijnlijk zullen de meeste trouwpartijen toch in het voorjaar met (hopelijk) lekker weer plaats vinden...
In een blog van een Amerikaanse die in Venetië woont vond ik het antwoord! Het zijn de eerste tekenen van de aankomende carnaval dat dit jaar op 31 januari begon. In de winkels is het dan al volop te koop en vooral kinderen beginnen vast met het vrolijk rond te strooien. Op een gegeven moment ben ik inderdaad een jongetje met z'n nonno tegen gekomen die andere kinderen en de wagentjes van de draaimolen bestookten met een grote zak confetti. :-)
Opa en kleinzoon met een zak confetti (en speelgoedgeweren...)

In het blog van dezelfde dame (the Venice Experience) las ik ook dat de traditie begonnen is met het strooien van gesuikerde korianderzaadjes, de coriandoli, zoals confetti in het Italiaans nu nog genoemd wordt. Wat zij confetti noemen daarentegen, zijn gesuikerde amandelen, die ook met carnaval gebruikt werden maar nu vooral bij trouwerijen, dopen en diploma uitreikingen.

Volgende keer weer het "serieuze" werk met prachtige handmarmers. :-) Veel papier plezier!


Apart from the papier-maché masks there appears to be another important paper part in the celebration of carnival in Venice: confetti! When I was walking though the city in january I saw confetti in all kinds of places, especially on bridges and stairs. It intrigued me and I even took some photographs.
I thought they were remains of wedding parties; maybe it's easier to do an unhindered photo shoot in the relative peace of january? But I also found that somewhat odd; surely most weddings will take place in spring with (hopefully) nice weather...
In the blog of an American lady living in Venice I found the answer! They are the first signs of the coming carnival that started this year at January 31st. In the shops it is already for sale in abundance and children will cheerfully start trowing it around. At some point I did indeed meet a little boy with his nonno who were bombarding other children and the merry-go-round with a big bag of confetti. :-)
In the same blog (the Venice Experience) I also read that the tradition began with the scattering of sugared coriander seeds, the coriandoli, as confetti is still called in Italian. What they call confetti are sugared almonds which were also used at carnival, but now mainly at weddings, baptisms and graduations.

Next time a more "serious" post about beautiful hand marbled papers. :-) Have fun!

zondag 21 december 2014

Papier in Venetië-vervolg

Hoogwater op het San Marcoplein in Venetië. © AP
Hoog tijd voor een vervolg! ;-) Op (veler?) verzoek wil ik het lijstje met papieradressen uitbreiden, verbeteren en overzichtelijker maken. Wie weet wordt het wel een boekje! Half januari mag ik weer (hoera! :-)) en rond die tijd (voor, tijdens en erna) zal ik weer wat berichten plaatsen.

In de opmaat naar mijn nieuwe bezoek kwam ik een artikel tegen over rolkoffers. In april schreef ik daar in dit blog al het volgende over: "Overigens is dat het enige "verkeer" dat je 's avonds laat en 's ochtends vroeg in Venetië hoort: rolkoffers. Ratelende wieltjes op de geplaveide straten. Het galmt ook zo lekker in die steegjes! Kan iemand daar niet eens iets anders voor uitvinden? Graag geluiddempende wieltjes! ;-)". (Papier in Venetië 6-Ik ga op reis...)
Nou, dat leek dus te gaan gebeuren! Voor wie geen zin heeft het hele artikel* in de VK te lezen: volgens het bericht worden ze vanaf mei 2015 verboden in Venetië. *voor wie dat wel wil: www.volkskrant.nl/reizen/venetie. Inmiddels blijkt het alleen te gaan om commerciële karren en zou er voor individuele toeristen niets veranderen. (zie ook de link hieronder in de engelse vertaling)
Nu blijft voor mij de vraag, ga ik me er zelf nog aan bezondigen of ga ik toch voor die tijd een nieuwe koffer aanschaffen? Maar "stille" koffers zijn nog niet zo makkelijk verkrijgbaar. Misschien toch maar met de rugzak...

High time for a follow up! ;-) By popular (?) demand I want to extend my list of paper addresses, improve it and make it more clear. Maybe it will even become a little book! The second half of next January I will be there again (hurray! :-)) and around that time (before, during and after) I will write some more posts.
In the prelude to my new visit I found an article about roller cases. Last april I wrote this about it in my blog: "Did you know that this is about the only "traffic" you hear late at night and in the early morning in Venice: roller cases. Rattling wheels on the paved streets. And it really echoes in those narrow alleys! Can someone please invent something else!? Sound-absorbing wheels please! ;-)". (Papier in Venetië 6-Ik ga op reis...) Well, that seemed to be happening! For those who do not read Dutch: the message was that trolleys would probably be prohibited in Venice from May 2015. However, this now appears to have been a misunderstanding. I only applies to commercial carts and nothing will change for individual tourists. For more read here: time.com. For me the question is still, will I use my old suitcase once more or buy a new one? But "silent" suitcases are not readily available yet. Maybe I will just take my backpack instead...

dinsdag 2 december 2014

Meesterlijk 2014

Deze keer niet over papier maar design en ambacht op Meesterlijk 2014 in de Westergasfabriek Amsterdam afgelopen weekend. (waar NIETS van papier te zien was... Gat in de designmarkt??)
Het meest bijzondere en allermooiste vond ik zelf het poëtische en hebberig makende "speelgoed voor volwassenen" van Ingrid Hulskamp
Daily Poetry: Toys for contemplation from Ingrid Hulskamp on Vimeo.

Maar wat me opviel waren de (drie)hoekige en gebogen vormen die in verschillende disciplines terug kwamen. Misschien een vervolg op de geometrische vormen die al een tijdje te zien zijn? 
Een paar voorbeelden:

Lampen van Marc de Groot; ik ga voor de Helix! :-) www.bymarcdegroot.com
Marc de Groot, Helix
Meubels van Frida van der Poel. www.galeriezone.nl
Frida van der Poel, tafeltjes
En dan nog het prachtige serveerbestek - en in dit geval de taartschep - van Anke Akerboom! (mijn edelsmeed-juf :-)) 
Anke Akerboom, taartschep, foto Esther van der Wallen
Veel design- en/of papierplezier!

This time it's not about paper but about design and craft at Meesterlijk 2014 at Westergasfabriek Amsterdam last weekend. (where there was NOTHING to be seen made from paper... A niche market??)
The most special and most beautiful to me were the "toys for adults" by Ingrid Hulskamp.
But what struck me most were the (tri)angular and bended shapes I saw in different fields. Maybe these are the result of the geometric shapes we've been seeing for a while now?
A few examples:

Lampshades by Marc de Groot; I love the Helix! :-) 
Furniture by Frida van der Poel. www.galeriezone.nl
And also the beautiful serving cutlery by Anke Akerboom! (my silversmithing teacher:-)) 

Have fun!

maandag 1 september 2014

Papier Biënnale Rijswijk

Op zondag 14 september van 13 tot 17 uur is er weer de grote papiermarkt, bij en ter ere van de Papier Biënnale in Museum Rijswijk. Ik zal daar ook staan met mijn doosjes en boekjes, in de kerk tegenover het museum. Een mooie gelegenheid om ook de tentoonstelling te bezoeken! Die is niet heel groot maar er zijn zeker een aantal werken het bekijken waard. Hier een impressie van mijn bezoek tijdens de opening in juni.

Ik was vooral gecharmeerd van het werk van Matthew Picton. Ik hou van kaarten, en dan ook nog in 3D! :-)


Matthew Picton, Moscow 1812
Matthew Picton, detail 
 En van dozen natuurlijk...

Paul Bourgois, PB 700, kartonnen dozen gevuld
met stof uit verschillende kunstenaarsateliers, 2002
Bewerkte boeken van Ulrike Lindner

Richard Shipps, Redscape one (detail), tyvex

Richard Shipps, (detail), tyvex

Afhankelijk van de invalshoek wisselende
kleurpatronen van 
Helene Briels

Mélanie Bourlonpapier-mâché

Myriam Dion, een tot kant versneden krantenpagina

Lucrezia Bieler, Evil bunny rabbits tempting me
with their fluffy fur, zwart en wit papier, 2007

Francois du Plessis, Dryland (detail),
gesneden boeken, textiel, metaal, 2014
En last but not least, mijn doosjes in de winkel van Museum Rijswijk. :-)
Een nieuwe serie sieraden-reis-doosjes zal te zien en te koop zijn in mijn kraam op de papiermarkt: zondag 14 september 13-17 uur.
Voor meer info zie www.museumrijswijk.nl

maandag 9 juni 2014

Papier in Venetië - 11 Mijn top 11

Inmiddels weer terug in Amsterdam, maar al uitkijkend naar een volgende bezoek, wil ik de hoogtepunten van mijn zoektocht naar papier in Venetië op een rijtje zetten. Mijn top 11, omdat dit het 11e en voorlopig laatste deel is (en omdat 11 mijn geluksgetal is ;-))

1. Rosanna Corrò/Carte, een winkeltje met prachtige handmarmers en daarmee gemaakte boekjes, dozen en tassen (zie ook deel 1 en 3 of www.cartevenezia.it)

2. Alberto Valese, de leermeester van Rosanna en specialist in de bijzondere (van oorsprong Turkse) techniek van Ebru handmarmeren. www.albertovalese-ebru.it
Alberto Valese

3. Boekhandel Aqua Alta, naar eigen zeggen "The Most Beautiful Bookshop in the World"!
Aqua Alta

4. Boekbinderij Charta in de Calle dei Faberi, waar een kunstwerk als hieronder meer dan 1000 euro kost en ik daarom alleen nog maar voor de etalage heb staan kwijlen... Om er binnen te komen moet je voor een koord wachten tot je er in wordt gelaten. www.chartaonline.com
Charta

5. Het licht en de kleur van het water. Geen gemotoriseerd verkeer behalve boten. Veel lopen en kijken, kijken, kijken...
Ponte Arsenale

6. Ca' Pesaro, museum van moderne en Aziatische kunst (zie ook deel 9 of capesaro.visitmuve.it)

7. Palazzo Fortuny, hedendaagse kunst (zie deel 9 of fortuny.visitmuve.it)

8. Het uitzicht over de daken van Castello en de (avond)luchten.

9. Werken van Joseph Cornell in de Peggy Guggenheim Collection (zie deel 9 of www.guggenheim-venice.it)

10. Zelf weer lekker tekenen en aquarelleren in mijn eigenhandig gebonden dagboek :-)
Uitzicht vanaf Giardini

11. Een Spritz drinken op het terras van La Paradiso :-))

Wordt vast vervolgd! :-)


Meanwhile back in Amsterdam and already looking forward to a next  trip, I have made a list of the highlights of my search for paper in Venice. My top 11, because this is the 11th and last part for now (and because 11 is my lucky number ;-))

1. Rosanna Corrò/Carte, a shop with beautiful hand marbles and books, boxes and bags made with it. (see part 1 and 3 or www.cartevenezia.it)

2. Alberto Valese, the tutor of Rosanna and specialist in the remarkable (originally Turkish) technique of Ebru hand marble. www.albertovalese-ebru.it 

3. Bookshop Aqua Alta, in their own words "The Most Beautiful Bookshop in the World"!

4. Bookbinder Charta in the Calle dei Faberi, where a work of art like above costs over a 1000 euro and therefor I have only been drooling in front of the window display... To be able to enter you have to wait behind a rope to be let in. www.chartaonline.com

5. The light and the color of the water. No motorized traffic apart from boats. A lot of walking and looking, looking, looking...

6. Ca' Pesaro, museum of modern and Asian art (see also part 9 or capesaro.visitmuve.it)

7. Palazzo Fortuny, contempory art (see also part 9 or fortuny.visitmuve.it)

8. The views over the roofs of Castello and the (evening) skies.

9. Works by Joseph Cornell at the Peggy Guggenheim Collection (see part 9 or www.guggenheim-venice.it)

10. Happily drawing and doing watercolors again in my own hand bound diary. :-)

11. Drinking a Spritz at the terrace of La Paradiso :-))

To be continued I'm sure! :-)